HolaHora utilitza cookies per personalitzar la teva experiència a la nostra web. Al continuar la teva visita, entenem que acceptes el seu ús.

La present pàgina web WWW.HOLAHORA.COM és propietat de HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL amb CIF B64537285 i adreça fiscal a RAMBLA, 168 08201, SABADELL (BARCELONA), actuant comercialment sota la marca HOLAHORA.COM.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació , la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener de Ordenació de l'Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és: VENDA DE RELLOTGES I JOIES.

La durada de l'contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici de el dret de desistiment.

Així mateix, vostè pot subscriure a el butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits productes o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL al telèfon d'atenció a client 937.263.101 o mitjançant el correu electrònic INFO@HOLAHORA.COM.

Tots els continguts de la web estan en espanyol.

El client, a l'rebre el producte a la direcció de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.
Oferta i vigència

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat dels seus característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.


Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga en línia, incorporen una fotografia i les característiques essencials de la mateixa, aquesta és la informació obtinguda de l'propi fabricant. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. A les característiques s'identifica el mateix.

Garanties

Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial de l'proveïdor d'ell mateix. HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL disposa d'un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint-se a l'establiment d'HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL, a el servei de postvenda, per correu electrònic a INFO@HOLAHORA.COM o als punts establerts pel mateix proveïdor. En cas de dubte es pot adreçar a el telèfon d'atenció a client 937263101 o mitjançant el correu electrònic INFO@HOLAHORA.COM.
preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI).
Despeses de lliurament i transport

HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL realitza enviaments a la Península i Europa.

En tot cas, el client podrà veure les despeses costos corresponents a les despeses d'enviament abans de realitzar la compra i en la corresponent factura es detallaran les despeses relatives a l'servei contractat.

El temps de lliurament de cada article s'indica a la pantalla de detalls de cada producte. Encara que ens esforcem en complir estrictament amb aquesta estimació de lliurament, durant períodes molt ocupats pot ser que no sigui possible complir amb aquests terminis. Si això succeeix rebreu una notificació i vostè tindria dret a continuar amb la comanda o cancel·lar-

Formes de pagament i execució de la comanda

El client podrà abonar l'import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d'indicar la seva elecció:

- Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina de l'banc, en el TPV (Terminal Punt de venda de Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL.

A l'pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació de l'càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes de l'proveïdor i de l'titular s'efectuaran al més aviat.

No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no és conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l'anul·lació de l'corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de HIDALGO JOIERS i Rellotgers SL a l'rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

- Transferència Bancària

A l'seleccionar la transferència bancària rebrà, juntament amb la confirmació de la seva comanda, un e-mail amb les dades bancàries de HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL.

És molt important que a l'realitzar la transferència indiqui a l'assumpte el número de comanda, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació de la comanda per poder validar-lo.

Si ho desitja, pot enviar el justificant de la transferència per correu electrònic INFO@HOLAHORA.COM. Però en qualsevol cas, no es considerarà efectiva la comanda fins que el nostre departament d'administració no tingui confirmació bancària de la transferència.

Recordar-li que el pagament s'ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d'Espanya, és molt important que a l'ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. Si no és així, HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL podria paralitzar l'enviament de la seva comanda a l'no rebre la quantitat íntegra de la mateixa.

Les possibles comissions de canvi i bancàries corren a càrrec de client.

pagament Domiciliat

Si ja és client nostre i no és la seva primera compra, podeu seleccionar aquesta forma de pagament i HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL li passarà un càrrec per banc a el número de compte que ja ens hi fet constar per a tal efecte.

Si encara no és client nostre o és la seva primera compra, i vol fer servir aquesta modalitat de pagament, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre e-mail: INFO@HOLAHORA.COM o del nostre telèfon d'atenció a client 937.263.101.

    PayPal

Permet enviar pagaments a Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. PayPal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als quals no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

Més informació a PayPal. http://www.paypal.com.

    Contra reemborsament (només Península)

Si prefereixes l'opció contra reemborsament, realitzaràs el pagament de la teva compra en el moment del lliurament.

Aquesta modalitat té un recàrrec per despeses de gestió de l'3% de l'import total de la compra (+ IVA), amb un mínim de 2 € i un màxim de 50 €.

   
La disponibilitat dels productes oferts per HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho notificarà el client, per mitjà d'un correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL podrà donar la doble opció de: subministrar a el client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o llevat raons justificades i demostrables per HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL dins d'aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lat. En el cas que HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

El comprador disposa d'un termini de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L'exercici de el dret de desistiment s'ha de fer mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 937263101, dirigint-se a l'correu electrònic INFO@HOLAHORA.COM, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal RAMBLA, 168 08201, SABADELL (BARCELONA), o bé a través del formulari de desistiment.

Segons el que estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions de l' consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.
la devolució

La HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL s'encarregarà de recollir el producte.

La HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL es farà càrrec dels costos de la devolució.

En tot cas, els productes a retornar hauran d'estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que per evitar problemes en el transport, s'asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Un cop rebut / s, chequearemos seu estat. En el moment en que comprovem que tant el / s article / s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a tornar els diners abonat.

Reemborsament de l'pagament

En cas de retard injustificat per part de HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL, respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici de el dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els quals excedeixi d'aquesta quantitat.

Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència d'client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL de l'motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat de l'producte no serà considerada un dret de desistiment.

La HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un de nou d'acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL està situat en RAMBLA, 168 08201, SABADELL (BARCELONA) o mitjançant el correu electrònic INFO@HOLAHORA.COM.
Jurisdicció

Així mateix, HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l'respecte. HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya