HolaHora utilitza cookies per personalitzar la teva experiència a la nostra web. Al continuar la teva visita, entenem que acceptes el seu ús.

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL informa que és titular del lloc web WWW.HOLAHORA.COM. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL informa de les siguientesdatos:

El titular d'aquest lloc web és HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL, amb CIF
B64537285 i domicili social a RAMBLA, 168 08201, SABADELL (BARCELONA),
inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 39552, foli 81, secció 8,
full registral B350088 i Inscripció 1. La direcció de correu electrònic
de contacte amb l'empresa és: INFO@HOLAHORA.COM.
Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

    La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL per l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel
    L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL no es fa responsable de l'contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

modificacions

HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d'ús de la mateixa, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma

admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.
Serveis de contractació per internet

Certs continguts de la website de HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l'efecte per HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL.
Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL amb CIF B64537285 i domicili social situat a RAMBLA, 168 08201, SABADELL ( BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l'consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o a l'correu electrònic INFO@HOLAHORA.COM.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
Propietat intel·lectual i industrial

HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de HIDALGO JOIERS i Rellotgers SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de HIDALGO JOIERS i Rellotgers SL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l'respecte. HIDALGO JOIERS I Rellotgers SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.